KATEDRA I ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 72 73 lub 74
mail: psychologia@ump.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:
19.01.2018
Marcin Cybulski
cybulski@ump.edu.plPublikacje książkowe Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej UMP


Spektrum autyzmu. Postępy w diagnozie i terapii (2018)Redakcja naukowa: Bożena Galas-Zgorzalewicz, Ewa Mojs
ISBN: 978-83-7597-321-1
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Liczba stron: 204
Format: B5
Oprawa: miękka


Spis treści:


Agnieszka Słopień – Autyzm – historia pojęcia i kryteriów diagnostycznych

Magdalena Badura-Stronka, Michał Piechota – Kiedy autyzm jest objawem – zespoły genetycznie uwarunkowane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Ewa Jamroz, Antoni Pyrkosz – Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Aspekt genetyczno-metaboliczny

Małgorzata Zofia Lisik – Zespół łamliwego chromosomu X – częsta choroba rzadko rozpoznawana

Andrzej Obrębowski, Bożena Wiskirska-Woźnica – Problemy foniatryczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Ewa Pilarska – Zaburzenia neurologiczne w spektrum autyzmu

Elżbieta Szczepanik, Krystyna Szymańska – Padaczka u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Agnieszka Elwira Kraśniej-Dębkowska, Sergiusz Jóźwiak – Autyzm związany z padaczką na przykładzie stwardnienia guzowatego

Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska – Język, mowa i komunikacja w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD)

Marcin Żarowski – Fizjologia i patologia snu, w tym u dzieci ze spektrum autyzmu

Wojciech Strzelecki – Zastosowanie muzykoterapii w autyzmie

Anna Kostiukow, Klaudia Gęstwińska, Roksana Malak, Elżbieta Rostkowska, Włodzimierz Samborski – Próba określenia wpływu hiperbarii tlenowej na rozwój dziecka ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem CARS

Bernard Dżumaga – Suplementacja diety z zastosowaniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w schorzeniach z kręgu autyzmu i ADHD – przegląd doniesień naukowych


Pobierz spis treści i przedmowę


Kup teraz


Kompetencje psychologiczne lekarza (2018) - w przygotowaniu!

Redakcja naukowa: Ewa Mojs
Wydawnictwo Termedia


Humanizm w medycynie (2017)Redakcja naukowa: Bogusław Stelcer, Wojciech Strzelecki
ISBN:978-83-7597-294-8
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Liczba stron: 168
Format: CD

Spis treści:


Bogusław Stelcer – Przedmowa

Roman K. Meissner – Karol Marcinkowski

Ireneusz Pyrzyk – Janusz Korczak – nie dość znany lekarz i pedagog

Bogusław Stelcer – Henryk Gaertner – kierujący się ideałami nauczyciel medycyny i życia

-> Pobierz PDF „Henryk Gaertner – kierujący się ideałami nauczyciel medycyny i życia” <-

Jacek Łuczak – Jak komunikować się i pomagać chorym w schyłkowym okresie życia

Zbigniew Bohdan – Mali dorośli, dzielni ludzie – lekarz wobec cierpienia ciężko chorego dziecka

Andrew Elder – Kontenerowanie, konflikt i twórczość. Prowadzenie grup Balinta: podstawy koncepcyjne i ramy dla rozwoju liderów

Rita Kielhorn – Między pragnieniami a rzeczywistością

Wojciech Strzelecki, Piotr Pawlak – Albert Schweitzer – konteksty społeczno-kulturowe

Bogusław Stelcer – Alberta Schweitzera odkrywanie podmiotu

Józef Binnebesel, Zbigniew Formella, Halyna Katolyk – Idea humanizmu Viktora Emila Frankla w kontekście wyzwań współczesnej medycyny

Antonina Mamet – Refleksje podyżurowe


Pobierz spis treści i przedmowę


Pozycja na stronie Wydawnictwa UMP


Zdrowy człowiek i społeczeństwo w wizjach Alberta Schweitzera i Ericha Fromma (2013)Redakcja naukowa: Bogusław Stelcer, Wojciech Strzelecki, Marcin Cybulski, Piotr Pawlak
ISBN: 978-83-7597-206-1
Liczba stron: 264
Oprawa: miękka


Spis treści:


Bogusław Stelcer – Przedmowa


Część pierwsza: Sylwetki i biogramy


Henryk Gaertner – Albert Schweitzer (1875-1965)

Bogusław Stelcer, Wojciech Strzelecki – Erich Fromm (1900-1980)

Jolanta Korczowska, Marcin Cybulski – Poza nami i wciąż z nami. Wspomnienie o Wielkich Nieobecnych – Halinie Tremskiej i Rhenie Schweitzer-Miller


Część druga: Albert Schweitzer i jego troska o pełnię człowieka


Marcin Cybulski, Wojciech Strzelecki, Bogusław Stelcer - Działalność Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu

Kurt Heimann – Die Arbeit des Albert-Schweitzer-Freundeskreises Dresden (ASFK DD)

Piotr Pawlak – Działalność pokojowa Alberta Schweitzera w kontekście problemu terroryzmu atomowego

Horst-Peter Reichardt – Partisanen der Humanität

Gottfried Schüz – Albert Schweitzer – überholte Moral-Ikone oder Wegbereiter einer neuen Menschlichkeit?

Anna Marek-Bieniasz – Schweitzerowskie inspiracje we współczesnej ekofilozofii i w etyce ekologicznej

Wojciech Strzelecki, Józef Malinowski - Etyka medyczna w świetle życia i dzieła Alberta Schweitzera i Józefa Okińczyca

Wojciech Strzelecki – Albert Schweitzer jako opiekun

Bogusław Stelcer – Albert Schweitzer wobec życia i śmierci


Część trzecia:Troska o zdrowie człowieka w tropiku


Stanisław Antczak – Kulturowe i społeczne konteksty zdrowia, choroby i lecznictwa w Afryce Subsaharyjskiej

Adam Bobkiewicz – Uganda. Trzy miesiące życia młodego lekarza


Część czwarta: Inspiracje frommowskie w refleksji nad tym, co zdrowe


Piotr Pankiewicz – Poglądy Ericha Fromma zawarte w książce pt.: „Wojna w Człowieku”

Stanisław Kowalik – Erich Fromm jako autorytet naukowy w świetle własnej koncepcji autorytetu

Ryszard Stachowski – Ericha Fromma model zdrowia psychicznego

Józef Binnebesel, Agnieszka Nowicka – Analiza współczesnych koncepcji zdrowia i choroby oraz opieki nad umierającymi w świetle rozważań Ericha Fromma

Bogusław Stelcer – Miłość i jej formy w dziele „O sztuce miłości” Ericha Fromma


Część piąta: Zamiast posłowia


Rafał Nakonieczny – Kilka uwag o transgresyjnej aktywności etycznej

Pobierz spis treści, noty o autorach i przedmowę


Kup teraz!


Elementy psychologii klinicznej i ogólnej (2012)Redakcja naukowa: Ewa Mojs, Maria Skommer, Bogusław Stelcer
ISBN: 978-83-7597-154-5
Liczba stron: 284
Format: B5
Oprawa: miękka

Kup teraz!


Pomoc psychologiczna w chorobach somatycznych (2009)

Redakcja naukowa: Ewa Mojs
ISBN: 978-83-925388-5-1
Wydawnictwo Jeżeli p to q
Liczba stron: 224
Oprawa: miękka


Życie i dzieło Alberta Schweitzera inspiracją dla współczesnej bioetyki (2008)Seria: Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny (Tom 3)
Redakcja naukowa: Bogusław Stelcer
ISBN: 978-83-7597-005-0
Liczba stron: 147
Format: B5
Oprawa: miękka


Spis treści:


Bogusław Stelcer – Przedmowa


Świat i człowiek


Prof. Henryk Gaertner – Albert Schweitzer w Polsce

Jacek Romankow – O zainteresowaniu Albertem Schweitzerem w Poznaniu

Horst Peter-Reichardt – Albert Schweitzer w USA

Stanisław Antczak – Czarna Afryka wczasach Alberta Schweitzera (1913-1965)


Muzyczne przestrzenie Schweitzera


Alina Mądry – Albert Schweitzer – miłośnik czy znawca muzyki


Schweitzer inspiracją bioetyki


Bogusław Stelcer – Etyka czci dla życia i filozofia opieki hospicyjnej

Piotr Joachimiak – Etyka Alberta Schweitzera wobec współczesnego człowieka

Wojciech Strzelecki – Myśl i Dzieło Alberta Schweitzera w świetle koncepcji opieki i pomocy

Jacek Romankow – Szacunek dla życia a posłannictwo lekarskie Alberta Schweitzera


Spojrzenie na filozofię kultury i etykę


Piotr Orlik – Albert Schweitzer wobec obojętności

Tadeusz Gonet – Problem ocen moralnych w etyce normatywnej

Maja Strzelecka – Myśl i dzieło Alberta Schweitzera jako alternatywa dla ideałów ponowoczesności

Jan Wawrzyniak – Albert Schweitzer jako współtwórca etyki środowiskowej


Pamięć o człowieku i jego dziele


Marcin Cybulski – Wizerunek Alberta Schweitzera w zbiorach światowej filatelistyki.Kup teraz!
Książki zamówić można pod adresem:

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowaPolecamy również serię wydawniczą "Psychologia w naukach medycznych":

Psychologia w naukach medycznych. Część 5 (2018) - w przygotowaniu!->Poznaj szczegóły<-

Psychologia w naukach medycznych. Część 4 (2018) - w przygotowaniu!->Poznaj szczegóły<-


Psychologia w naukach medycznych. Część 3 (2015)->Poznaj szczegóły<-


Psychologia w naukach medycznych. Część 2 (2012)->Poznaj szczegóły<-


Psychologia w naukach medycznych. Część 1 (2010)->Poznaj szczegóły<-


Oferta badawczo-naukowa

Chcesz opublikować własny rozdział w monografii naukowej "Psychologia w naukach medycznych"?

Masz dobry pomysł, lecz brakuje Ci treści psychologicznych i narzędzi diagnostycznych?

Pracownicy Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej zapraszają wszystkich chętnych do współpracy badawczo-naukowej oraz pulikacyjnej.

Zainteresowania pracowników naszej jednostki krążą wokół neuropsychologii, chorób psychosomatycznych, procesów poznawczych i ich zaburzeń, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii transportu, psychologii reklamy i mediów, psychologii żywienia, muzykoterapii, arteterapii, stresu, etyki medycznej, życia i dzieła Alberta Schweitzera i in.

Dysponujemy narzędziamy diagnostycznymi z wyżej wymienionych dziedzin! Prowadzimy również analizy statystyczne uzyskanych wyników.

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy!